Thorium MSR

Een haalbare route naar een CO2-vrij energiesysteem

Gebruik van thorium in gesmoltenzoutreactoren kan ons duizenden jaren voorzien van ruim voldoende, betaalbare, veilige en schone energie. Ze zijn een uitstekende aanvulling op energie uit wind en zon.
Het concept is bewezen in de jaren zestig. Voor het ontsluiten van het volle potentieel is echter nog veel onderzoek nodig.

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Amerikaans Engels.

Voldoende energie

De energie voor uw hele leven, alles inbegrepen, zit in een hoeveelheid thorium ter grootte van een golfbal. We hebben ruim voldoende thorium voor vele duizenden jaren.

Een schoon alternatief

Energie uit thorium is schoon en CO2-vrij. Per consument (moderne leefstijl) produceert een thoriumreactor ongeveer 1 gram afval per jaar. 83% van deze gram moet 10 jaar worden opgeslagen, de resterende 17% 300 jaar.

Veilige kernenergie

Gesmoltenzoutreactoren zijn inherent veilig. Het zout voorkomt het ontsnappen van materialen die buiten de reactor gevaarlijk zijn. Ongelukken door kernsmelten, waterstof- of stoomexplosies zijn niet mogelijk in een MSR.

Werkt samen met zon en wind

Zon en wind zijn niet altijd beschikbaar, daarom is er altijd backup nodig. Gesmoltenzoutreactoren zijn hiervoor uitstekend geschikt . MSR’s zijn ‘vraagvolgend’, door hun natuurkundige eigenschappen. Als de vraag toeneemt, produceren ze meer, als de vraag afneemt, produceren ze minder energie.

 

Proliferatie-veiligheid

Gesmoltentzoutreactoren zullen onder hetzelfde strenge toezicht komen te staan als huidige kerninstallaties en zullen naar verwachting geen invloed hebben op proliferatierisico’s. Net als bestaande kernreactoren kunnen ze helpen bij het opruimen van bestaand wapenmateriaal.

Schone industriële warmte – motor van innovatie

De hoge temparatuur maakt de energie van gesmoltenzoutreactoren uitstekend geschikt voor toepassing bij industriële processen. Het opent nieuwe wegen naar CO2-vrije industriële productie. Op dit terrein liggen tal van innovatiekansen en grote economische voordelen in het verschiet.

 

Een gesloten nucleaire brandstofcyclus

Gesmoltenzoutreactoren bieden een begaanbare weg naar een gesloten nucleaire brandstofcyclus, zelfs zonder centrale opwerking of de bouw van snelle reactoren. Ze zullen kernenergie begrijpelijker maken, gemakkelijker te accepteren en werkelijk duurzaam.

More information about Thorium MSRs